Skip to main content

Canadese certificaten

Klik om te downloaden

CWB

De Edax-Groep en Canadese vergunningen

Eén van de vergunningen in ons bezit is het CWB (Canadian Welding Bureau) certificaat. Het verkrijgen van dit certificaat, maakt het mogelijk om laswerk te verrichten in Canada. Om dit certificaat in bezit te krijgen, moet er aan strenge voorschriften worden voldaan, die bewijzen dat er niets dan de beste kwaliteit diensten worden geleverd, net als bij de ISO certificering. Organisaties dienen er zorg voor te dragen dat er op drie onderdelen gekwalificeerd personeel werkzaam is: – het team dat technische projecten implementeert; – het dat leiding geeft aan het uitvoerende personeel dat laswerkzaamheden uitvoert; – het uitvoerende personeel, dat bestaat uit de werknemers die de laswerkzaamheden uitvoeren. Daarnaast, dient er aan speciale voorwaarden worden voldaan, die bewijzen dat de producten die worden gebruikt tijdens het lasproces kwalitatief zijn en dat er wordt voldaan aan de veiligheidstandaarden die vereist zijn op Canadees grondgebied.

Canadese certificaten

CWB (Canadian Welding Bureau) certificering

Om te beginnen, kunnen wij dankzij deze certificering, onze diensten aanbieden in Canada. In het bezit zijn van deze certificering bewijst dat wij voldoen aan een aantal restrectieve voorwaarden, die benodigd zijn om laswerkzaamheden aan te bieden in Canada. Aangekomen bij de tweede, misschien wel belangrijkste reden, waarom het aan te raden is om deze certificering te behalen, is de bevestiging dat alleen de hoogst mogelijke kwaliteit van diensten in deze sector wordt aangeboden. Daarnaast, wordt het internationaal erkend, wat de organisatie een zekere prestige kan geven. Bovendien, kan het behalen van deze certificering interne voordelen voor de organisatie opleveren.

Laskwalificaties

De Edax-Groep organisatie - Canadese Certificering

Het behalen, houdt vaak in, dat er verplichte training benodigd is voor het leidinggevende personeel. Een voorbeeld kan zijn dat er training voor kwalificaties, inspecteurs en bewaking van de prestaties van het lasproces zelf, moet worden gerealiseerd. Maar dit heeft ook betrekking op het uitvoerend personeel dat op locatie de werkzaamheden uitvoert. Dit kan inhouden dat er bijvoorbeeld een veiligheidstraining moet komen, om bekend te zijn met de juiste veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn tijdens het laswerk. Deze trainingen kunnen een positieve invloed hebben op de communicatie op de werkvloer, tussen de werknemers. Daarnaast wordt het mogelijk verbeteringen aan te brengen in de uitvoering van de activiteiten, zowel op kantoor, als op het bouwterrein. Dit betekent dat zowel de werkgever als de werknemers een betere voldoening ervaren, tijdens de uitvoering van de toegewezen taken en dat de klanten, meer tevreden zullen zijn met de resultaten van de toevertrouwde diensten.